Wyniki Edycji 2023:


Mamy zaszczyt ogłosić, że w kategorii studentów zwyciężył
Grzegorz Czelusta,
który przygotował film popularyzujący informatykę kwantową.
Serdecznie gratulujemy!


W kategorii uczniów szkół średnich w tej edycji nie otrzymaliśmy niestety zgłoszenia spełniającego kryteria formalne.

Ogłoszenie o konkursie 

Zapraszamy uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni w Polsce 

do udziału w konkursie na prace popularyzujące informatykę kwantową 

"Informatyka kwantowa dla każdego"

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE


Udział w konkursie jest bezpłatny.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Prace konkursowe należy zgłaszać poprzez formularze Google. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

W formularzu trzeba podać:

OCENA ZGŁOSZEŃ

NAGRODY


Nagrody finansowe zostały ufundowane przez Pana Jacka Wojcieszyńskiego.

INFORMACJE DODATKOWE

Zainteresowane osoby zachęcamy do regularnego zaglądania na stronę konkursu - mogą pojawiać się na niej nowe informacje!
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania w szczególnych okolicznościach zmian w Regulaminie Konkursu i zmian informacji na stronie.