Witamy na stronie konkursu "Informatyka kwantowa dla każdego"!

Zwycięzcami Edycji 2022 konkursu zostali:W kategorii uczniów szkół średnich: Wiktor Matuszek, który przygotował film popularyzujący informatykę kwantową.

W kategorii studentów: Katarzyna Nałęcz-Charkiewicz, która przygotowała artykuł popularyzujący informatykę kwantową.


Serdecznie gratulujemy!


Ogłoszenie o konkursieZapraszamy uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni w Polsce

do udziału w konkursie na prace popularyzujące informatykę kwantową

"Informatyka kwantowa dla każdego"


Celem konkursu "Informatyka kwantowa dla każdego" jest popularyzacja informatyki kwantowej w Polsce. Uczestnikami mogą być wyłącznie uczniowie szkół średnich oraz studenci (I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych) uczelni w Polsce, zgłaszając do konkursu prace popularyzujące informatykę kwantową. Zgłaszane prace powinny zostać wykonane samodzielnie i mogą być przedstawione w dowolnej formie, np.: artykuł, film, komiks, plakat (grafika), gra komputerowa, gra planszowa, program komputerowy (np. strona internetowa, aplikacja mobilna, gra komputerowa, program korzystający z komputera kwantowego) itp. Prace na konkurs można było zgłaszać od 14.02.2022, g. 14:00 do 30.04.2022, 23:59 CET.

Udział w konkursie jest
bezpłatny.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Prace konkursowe można było zgłaszać poprzez formularze Google Forms (były dostępne do 30.04.2022, g. 23:59):W formularz
ach trzeba było podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu) oraz przesłać link do strony (np. folder Google Drive, Dropbox), z której można będzie pobrać zgłoszenie.

Przed wysłaniem zgłoszeń uczestnicy byli proszeni o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (wraz z załącznikami) załącznikami oraz informacjami poniżej:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1: Oświadczenie uczestnika - osoba pełnoletnia

Załącznik nr 2: Oświadczenie - opiekun

Załącznik nr 3: Klauzula Informacyjna dla osoby pełnoletniej

Załącznik nr 4: Klauzula Informacyjna - opiekun

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • Plik (np. w formacie .docx, .pdf itp) z opisem czym dokładnie jest zgłaszana praca (np. artykuł, film, gra, komiks) wraz z informacjami wymaganymi do zapoznania się z nią (np. nazwa pliku, w którym jest tekst/film; nazwa folderu ze zdjęciami/filmem; instrukcja instalacji programu itp) oraz opisem w jaki sposób dana praca może przyczynić się do popularyzacji informatyki kwantowej. Łącznie opis powinien zajmować max 3 strony A4 (styl czcionki Times New Roman; rozmiar czcionki: 12pkt), w uzasadnionych przypadkach (np. długa instrukcja instalacji / użycia) dokument moze być jednak dłuższy.

 • Skan podpisanej zgody na przetwarzanie i publikację (w przypadku gdy praca zostanie nagrodzona) własnych danych osobowych wraz z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu konkursu. Uczestnicy pełnoletni powinni podpisać Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę powinien podpisać opiekun prawny uczestnika (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

 • Podpisana Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Uczestnicy pełnoletni powinni podpisać Klauzulę stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu. W przypadku uczestników niepełnoletnich Klauzulę Informacyjną (Załącznik nr 4 do Regulaminu) powinien podpisać opiekun prawny uczestnika.

 • Inne załączniki dotyczące zgłaszanej pracy, np. zdjęcia, instrukcja gry/programu, link do nagrania, pliki wykonywalne/instalacyjne programu. W szczególności:

  • jeśli praca miałaby formę przedmiotu (np. rzeźba, konstrukcja), należy przesłać nagranie lub zdjęcia prezentujące wykonaną pracę

  • jeśli praca miałaby formę elektroniczną (np. plik graficzny, program komputerowy), powinno dać się ją otworzyć przy pomocy bezpłatnego (lub powszechnie stosowanego) oprogramowania.

OCENA ZGŁOSZEŃ

 • Etap I: W pierwszym etapie prace będą oceniane pod względem poprawności i zgodności z tematyką konkursu. Na tym etapie odrzucane będą prace, które nie są związane z informatyką kwantową, nie są pracami popularnonaukowymi, popularyzują treści, które są nieprawdziwe itp. Pozostałe prace będą kwalifikowane do drugiego etapu.

 • Etap II: W drugim etapie prace będą oceniane przez jurorów. Każdy z jurorów będzie oceniał prace przyznając od 0 do 10 punktów w następujących kategoriach:

  • pomysł (oryginalność, kreatywność),

  • wykonanie (jakość, staranność, wartość merytoryczna),

  • potencjał popularyzatorski.

O miejscu w konkursie będzie decydować suma wszystkich punktów.

NAGRODY

Głównymi nagrodami w konkursie są gry "Entanglion" (kooperacyjna kwantowa gra planszowa dla dwóch graczy pomagająca zrozumieć obliczenia kwantowe), dedykowane koszulki z logo konkursu, książki o informatyce kwantowej oraz dyski zewnętrzne (1TB). Dla autorów wyróżnionych prac przewidujemy również drobne upominki oraz nagrody niespodzianki!

Wszyscy uczestnicy Etapu II otrzymają również dyplomy za udział w konkursie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: warsaw.quantum@gmail.com. Zachęcamy też do zapoznania się z materiałami na temat informatyki kwantowej - być może okażą się one inspiracją! Zachęcamy również do zapoznania się z najlepszymi rozwiązaniami poprzedniej edycji konkursu: Informatyka kwantowa dla każdego 2021.

Zainteresowane osoby zachęcamy też do regularnego zaglądania na stronę konkursu - mogą pojawiać się na niej nowe informacje! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania w szczególnych okolicznościach zmian w Regulaminie i zmian informacji na stronie.