Workshop 20-24.09.2021


"Warsztaty z programowania komputerów kwantowych”


Zapraszamy na bezpłatne zdalne warsztaty z programowania komputerów kwantowych organizowane przez Fundację Quantum AI oraz QPoland! Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję nauczyć się podstaw informatyki kwantowej oraz jak pisać proste kwantowe programy.


Warsztaty będę odbywały się przez 5 dni: 20-24.09.2021. W każdym dniu zajęcia będą trwały w godzinach 17:00-22:00 (CET).

Wykładowca: Aleksandra Lipińska

Mentorzy: Paweł Gora, Aleksandra Lipińska, Kamila Szafrańska, Piotr Wysocki, Michał Malik, Jakub Bubak.


Formularz rejestracyjny: (pojawi się 1.09.2021)

Formularz będzie otwarty do 17.09.2021 lub do osiągnięcia limitu rejestracji (200 uczestników). Osoby, które nie ukończyły 18 lat, powinny przesłać nam skan/zdjęcie zgody rodzica/opiekuna (wzór zostanie opublikowany 1.09.2021).

Kontakt: warsaw.quantum@gmail.com


Warsztaty będą prowadzone na podstawie materiałów QBronze (materiały te są w języku angielskim). Uczestnicy będą rozwiązywać zadania programistyczne w języku Python, korzystając z platformy Qiskit. Dla uczestników przygotowano serię filmów z wykładami jako pomoc w samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Organizowane będą spotkania online na Zoom, pomocniczym narzędziem do komunikacji będzie również Slack. Jednocześnie w czasie całych warsztatów zapewniamy wsparcie mentorów, którzy odpowiedzą na pojawiające się pytania oraz sprawdzą postępy. Osoby, które ukończą z sukcesem warsztaty, otrzymają dyplomy!


Gorąco zachęcamy wszystkie osoby, które planują udział w warsztatach, aby wykonały wcześniej następujące przygotowania:


  1. Instalacja środowiska zgodnie z instrukcją w README repozytorium materiałów Bronze, na których będą bazowały warsztaty: https://gitlab.com/qkitchen/basics-of-quantum-computing - w szczególności: instrukcja instalacji środowiska jest w pliku instructions.html (polecamy pobrać najpierw całe repozytorium i otworzyć ten plik w przeglądarce).


  1. Przyswojenie/przypomnienie sobie podstaw języka programowania Python, np. poprzez przerobienie materiałów z folderu: https://gitlab.com/qkitchen/basics-of-quantum-computing/-/tree/master/python, a także materiały przygotowane przez Kamilę Szafrańską z QPoland https://drive.google.com/file/d/1dW4YjLlvCWjCMBPb8LQ48lLJoB50v-5M/view?usp=sharing.


  1. Przyswojenie/przypomnienie sobie podstaw matematycznych poprzez przerobienie materiałów z folderu https://gitlab.com/qkitchen/basics-of-quantum-computing/-/tree/master/math oraz ćwiczeń: https://gitlab.com/qkitchen/basics-of-quantum-computing/-/blob/master/exercises/E05_Basic_Math.html. Inne pożyteczne źródła: https://qiskit.org/textbook/ch-appendix/linear_algebra.html, https://pl.khanacademy.org/math/precalculus.


Można również zapoznać się z innymi materiałami.

Organizatorzy:

Partnerzy: