Workshop 8-9.10 & 15-16.10.2022

"Warsztaty z programowania komputerów kwantowych - QSilver”


Zapraszamy na bezpłatne zdalne warsztaty z programowania komputerów kwantowych organizowane przez Fundację Quantum AI oraz QPoland! Są to warsztaty na poziomie średniozaawansowanym, będą one bazowały na materiałach QSilver (dotyczących m.in. kwantowej transformaty Fouriera i algorytmu Shora) przygotowanych przez QWorld i będą kontynuacją warsztatów QBronze93.


Warsztaty będę odbywały się przez 4 dni: 8-9.10 & 15-16.10.2022. W każdym dniu zajęcia będą trwały w godzinach 16:00-20:00 (CEST).

Wykładowca: Jakub Nowak

Mentorzy: Sebastian Zając, Przemysław Michałowski, Kamila Szafrańska, Jerzy Szuniewicz, Aleksandra Lipińska


Formularz rejestracyjny będzie dostępny od 26.09.2022.

Formularz będzie otwarty do 7.10.2022 (EoD UTC+2) lub do osiągnięcia limitu rejestracji (100 uczestników). Osoby, które nie ukończyły 18 lat, powinny przesłać nam skan/zdjęcie zgody rodzica/opiekuna: https://drive.google.com/file/d/1XN5mL6FNUFCdw71hW1pj5LefvFsHhvXD/view?usp=sharing

Kontakt: warsaw.quantum@gmail.com


Warsztaty będą prowadzone w języku polskim na podstawie materiałów QSilver (materiały te są w języku angielskim). Uczestnicy będą rozwiązywać zadania programistyczne w języku Python, korzystając z platformy Qiskit. Organizowane będą spotkania online na Zoom, pomocniczym narzędziem do komunikacji będzie również Discord. Jednocześnie w czasie całych warsztatów zapewniamy wsparcie mentorów, którzy odpowiedzą na pojawiające się pytania oraz sprawdzą postępy. Osoby, które ukończą z sukcesem warsztaty, otrzymają dyplomy!

Organizatorzy: