Witamy na stronie konkursu "Informatyka kwantowa dla każdego"!Zwycięzcami Edycji 2021 konkursu zostali:

Julia Piech Piotr Kułakowski


Julia Piech przygotowała film popularyzujący informatykę kwantową.

Piotr Kułakowski przygotował stronę internetową popularyzującą informatykę kwantową.


Jury postanowiło również wyróżnić kilka prac. Wszystkie nagrodzone osoby zostaną niebawem poinformowane o szczegółach mailowo.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!Ogłoszenie o konkursie


Zapraszamy uczniów szkół średnich w Polsce do udziału w konkursie na prace popularyzujące informatykę kwantową

"Informatyka kwantowa dla każdego"


Celem konkursu "Informatyka kwantowa dla każdego" jest popularyzacja informatyki kwantowej w Polsce. Uczestnikami mogą być wyłącznie uczniowie szkół średnich w Polsce, zgłaszając do konkursu prace popularyzujące informatykę kwantową. Zgłaszane prace powinny zostać wykonane samodzielnie i mogą być przedstawione w dowolnej formie, np.: artykuł, film, komiks, plakat (grafika), gra komputerowa, gra planszowa, program komputerowy (np. strona internetowa, aplikacja mobilna, gra komputerowa, program korzystający z komputera kwantowego) itp. Prace na konkurs można było zgłaszać od 14.02.2021, g. 14:00 do 30.04.2021, 23:59 CET.

Udział w konkursie jest
bezpłatny.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Prace konkursowe można było zgłaszać poprzez formularz Google Forms (był dostępny do 30.04.2021, g. 23:59). W formularzu trzeba było podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu) oraz przesłać link do strony (np. folder Google Drive, Dropbox), z której można będzie pobrać zgłoszenie.

Przed wysłaniem zgłoszeń prosiliśmy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (wraz z załącznikami) oraz informacjami poniżej:

Regulamin konkursu (wersja z 18.04.2021)

Załącznik nr 1: Oświadczenie uczestnika - osoba pełnoletnia

Załącznik nr 2: Oświadczenie - opiekun

Załącznik nr 3: Klauzula Informacyjna dla osoby pełnoletniej

Załącznik nr 4: Klauzula Informacyjna - opiekun

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • Plik (np. w formacie .docx, .pdf itp) z opisem czym dokładnie jest zgłaszana praca (np. artykuł, film, gra, komiks) wraz z informacjami wymaganymi do zapoznania się z nią (np. nazwa pliku, w którym jest tekst/film; nazwa folderu ze zdjęciami/filmem; instrukcja instalacji programu itp) oraz opisem w jaki sposób dana praca może przyczynić się do popularyzacji informatyki kwantowej. Łącznie opis powinien zajmować max 3 strony A4 (styl czcionki Times New Roman; rozmiar czcionki: 12pkt), w uzasadnionych przypadkach (np. długa instrukcja instalacji / użycia) dokument moze być jednak dłuższy.

 • Skan podpisanej zgody na przetwarzanie i publikację (w przypadku gdy praca zostanie nagrodzona) własnych danych osobowych wraz z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu konkursu. Uczestnicy pełnoletni powinni podpisać Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę powinien podpisać opiekun prawny uczestnika (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

 • Podpisana Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Uczestnicy pełnoletni powinni podpisać Klauzulę stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu. W przypadku uczestników niepełnoletnich Klauzulę Informacyjną (Załącznik nr 4 do Regulaminu) powinien podpisać opiekun prawny uczestnika.

 • Inne załączniki dotyczące zgłaszanej pracy, np. zdjęcia, instrukcja gry/programu, link do nagrania, pliki wykonywalne/instalacyjne programu. W szczególności:

  • jeśli praca miałaby formę przedmiotu (np. rzeźba, konstrukcja), należy przesłać nagranie lub zdjęcia prezentujące wykonaną pracę

  • jeśli praca miałaby formę elektroniczną (np. plik graficzny, program komputerowy), powinno dać się ją otworzyć przy pomocy bezpłatnego (lub powszechnie stosowanego) oprogramowania.

OCENA ZGŁOSZEŃ

 • Etap I: W pierwszym etapie prace będą oceniane pod względem poprawności i zgodności z tematyką konkursu. Na tym etapie odrzucane będą prace, które nie są związane z informatyką kwantową, nie są pracami popularnonaukowymi, popularyzują treści, które są nieprawdziwe itp. Pozostałe prace będą kwalifikowane do drugiego etapu.

 • Etap II: W drugim etapie prace będą oceniane przez jurorów. Każdy z jurorów będzie oceniał prace przyznając od 0 do 10 punktów w następujących kategoriach:

  • pomysł (oryginalność, kreatywność),

  • wykonanie (jakość, staranność, wartość merytoryczna),

  • potencjał popularyzatorski.

O miejscu w konkursie będzie decydować suma wszystkich punktów.

NAGRODY

Głównymi nagrodami w konkursie są gry "Entanglion" (kooperacyjna kwantowa gra planszowa dla dwóch graczy pomagająca zrozumieć obliczenia kwantowe), dedykowane koszulki z logo konkursu, książki o informatyce kwantowej oraz dyski zewnętrzne (1TB). Dla autorów wyróżnionych prac przewidujemy również drobne upominki oraz nagrody niespodzianki!

Wszyscy uczestnicy Etapu II otrzymają również dyplomy za udział w konkursie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: warsaw.quantum@gmail.com. Zachęcamy też do zapoznania się z materiałami na temat informatyki kwantowej - być może okażą się one inspiracją! :)

Zainteresowane osoby zachęcamy też do regularnego zaglądania na stronę konkursu - mogą pojawiać się na niej nowe informacje! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania w szczególnych okolicznościach zmian w Regulaminie i zmian informacji na stronie.