Workshop 21-22.10 & 28-29.10.2023

"Warsztaty z programowania komputerów kwantowych - QNickel6


Zapraszamy na bezpłatne zdalne warsztaty z programowania komputerów kwantowych organizowane przez Fundację Quantum AI oraz QPoland! Są to warsztaty na poziomie średniozaawansowanym, będą one bazowały na materiałach QNickel przygotowanych przez QWorld i będą kontynuacją warsztatów QBronze113.


Warsztaty będę odbywały się przez 4 dni: 21-22.10 & 28-29.10.2023. W każdym dniu zajęcia będą trwały w godzinach 16:00-20:00.

Wykładowca: Justyna Zawalska

Mentorzy: Aleksandra Lipińska, Magdalena Wiercioch, Oskar Słowik, Sebastian Zając

Formularz rejestracyjny: TBD (will be open from ~9.10.2023)

Formularz będzie otwarty do 20.10.2023 (EoD) lub do osiągnięcia limitu rejestracji (100 uczestników). Osoby, które nie ukończyły 18 lat, powinny przesłać nam skan/zdjęcie zgody rodzica/opiekuna: TBD

Kontakt: warsaw.quantum@gmail.com


Warsztaty będą prowadzone w języku polskim na podstawie materiałów QNickel (materiały te są w języku angielskim). Uczestnicy będą rozwiązywać zadania programistyczne w języku Python, korzystając z platformy Qiskit. Organizowane będą spotkania online na Zoom, pomocniczym narzędziem do komunikacji będzie również Discord. Jednocześnie w czasie całych warsztatów zapewniamy wsparcie mentorów, którzy odpowiedzą na pojawiające się pytania oraz sprawdzą postępy. Osoby, które ukończą z sukcesem warsztaty, otrzymają dyplomy (aby uzyskać dyplom trzeba będzie otrzymać minimum 50% punktów z każdego z 4 testów oraz minimum 70% z wszystkich testów łącznie).

Organizatorzy: