Workshop 8-9.10 & 15-16.10.2022

"Warsztaty z programowania komputerów kwantowych - QSilver15”


Zapraszamy na bezpłatne zdalne warsztaty z programowania komputerów kwantowych organizowane przez Fundację Quantum AI oraz QPoland! Są to warsztaty na poziomie średniozaawansowanym, będą one bazowały na materiałach QSilver (dotyczących m.in. kwantowej transformaty Fouriera i algorytmu Shora) przygotowanych przez QWorld i będą kontynuacją warsztatów QBronze93.


Warsztaty będę odbywały się przez 4 dni: 8-9.10 & 15-16.10.2022. W każdym dniu zajęcia będą trwały w godzinach 16:00-20:00 (CEST).

Wykładowca: Jakub Nowak


Formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9NRAjVWVVa6Y2s--CYhIuROFOQFEMms3-DnVe62t8Ea6XzA/viewform 

Formularz będzie otwarty do 7.10.2022 (EoD UTC+2) lub do osiągnięcia limitu rejestracji (100 uczestników). Osoby, które nie ukończyły 18 lat, powinny przesłać nam skan/zdjęcie zgody rodzica/opiekuna: https://drive.google.com/file/d/1XN5mL6FNUFCdw71hW1pj5LefvFsHhvXD/view?usp=sharing

Kontakt: warsaw.quantum@gmail.com


Warsztaty będą prowadzone w języku polskim na podstawie materiałów QSilver (materiały te są w języku angielskim). Uczestnicy będą rozwiązywać zadania programistyczne w języku Python, korzystając z platformy Qiskit. Organizowane będą spotkania online na Zoom, pomocniczym narzędziem do komunikacji będzie również Discord. Jednocześnie w czasie całych warsztatów zapewniamy wsparcie mentorów, którzy odpowiedzą na pojawiające się pytania oraz sprawdzą postępy. Osoby, które ukończą z sukcesem warsztaty, otrzymają dyplomy (aby uzyskać dyplom trzeba będzie otrzymać minimum 50% punktów z każdego z 4 testów oraz minimum 70% z wszystkich testów łącznie).

Warsztaty odbywają się w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania: https://codeweek.eu/view/453435/warsztaty-z-programowania-komputerow-kwantowych-qsilver15 oraz Festiwalu Cyfryzacji 2022: https://digitalfestival.pl/wydarzenia/warsztaty-z-programowania-komputerow-kwantowych-qsilver15. 

Organizatorzy: