Warsztaty 10-11.09 & 17-18.09.2022


"Warsztaty z programowania komputerów kwantowych”


Zapraszamy na bezpłatne zdalne warsztaty z programowania komputerów kwantowych organizowane przez Fundację Quantum AI oraz QPoland! Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję nauczyć się podstaw informatyki kwantowej oraz jak pisać proste kwantowe programy. Tym razem warsztaty przeznaczone są wyłącznie dla osób w wieku 15-24 lat. Warsztaty realizowane są w ramach inicjatywy Meet and Code 2022, sponsorem wydarzenia jest SAP, a partnerem TechSoup Polska. 


Warsztaty będę odbywały się przez 4 dni: 10-11.09 & 17-18.09.2022. W każdym dniu zajęcia będą trwały w godzinach 16:00-20:00 (CEST).

Wykładowca: Przemysław Michałowski 

Mentorzy: Kamila Szafrańska, Sebastian Zając, Maciej Krzywda, Rafał Chrzanowski, Michał Malik, Jakub Nowak, Aleksandra Lipińska, Jakub Bliźniuk 


Formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdywASDxoGqvgSH_GmJRJX1j4XZ0rGk9LNcCbp8aBE_k1WdiQ/viewform 

Formularz będzie otwarty do 9.09.2022 lub do osiągnięcia limitu rejestracji (100 uczestników). Osoby, które nie ukończyły 18 lat, powinny przesłać nam skan/zdjęcie zgody rodzica/opiekuna: https://drive.google.com/file/d/15gtLgDbZR4lVpwRKyniOSTEtk9vrCaK-/view 

Kontakt: warsaw.quantum@gmail.com 


Warsztaty będą prowadzone w języku polskim na podstawie materiałów QBronze (materiały te są w języku angielskim). Uczestnicy będą rozwiązywać zadania programistyczne w języku Python, korzystając z platformy Qiskit. Dla uczestników przygotowano serię filmów z wykładami jako pomoc w samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Organizowane będą spotkania online na Zoom, pomocniczym narzędziem do komunikacji będzie również Discord. Jednocześnie w czasie całych warsztatów zapewniamy wsparcie mentorów, którzy odpowiedzą na pojawiające się pytania oraz sprawdzą postępy. Osoby, które ukończą z sukcesem warsztaty, otrzymają dyplomy!


Gorąco zachęcamy wszystkie osoby, które planują udział w warsztatach, aby wykonały wcześniej następujące przygotowania:

Można również zapoznać się z innymi materiałami.


Planowana agenda:

- Reprezentacja analityczna pojedynczego kubitu.
- Bramki logiczne,  macierze przejścia, podstawy algebry liniowej – przykład rzutu monetą.
- Przykłady podstawowych bramek kwantowych – NOT, I, bramka Hadamarda – reprezentacja algebraiczna.
- Przerwa (15 min).
- Superpozycja, interferencja, pomiar.
- Wstęp do pakietu Qiskit – budowa pierwszego obwodu kwantowego.
- Qiskit – możliwe sposoby przeliczenia obwodu (job types).


        - Trygonometryczna reprezentacja kubitu.
- Faza lokalna i globalna.
- Reprezentacja graficzna bramek kwantowych. Zapoznanie z pozostałymi bramkami kwantowymi bazującymi na liczbach rzeczywistych.
- Rotacja i odbicie.
- Przerwa (15 min).
- Tomografia kwantowa.


- Bramki dwu-kubitowe, bramki kontrolowane.

       - Phase kickback (odbicie fazowe).
        - Splątanie kwantowe.
- Przerwa (15 min).
- Teleportacja kwantowa.
- Bramki wielokubitowe.


- Odbicie wokół średniej.
- Algorytm Grover’a: wprowadzenie zagadnienia.
- Przerwa (15 min).
- Algorytm Grover’a: implementacja programistyczna.


Organizatorzy:

Partnerzy: