Warsaw Quantum Computing Group

[PL only!] Zapraszamy na (zdalne) spotkanie (Epizod XLVII) Warsaw Quantum Computing Group!

"Wprowadzenie do kryptologii postkwantowej"

Tomasz Kazana

26.01.2023, 18:00 CET


Dodatkowe materiały: https://docs.google.com/document/d/1ImEaUQQxd9nMFmIujGfjd4wUNQMeKRabKesB54AJLAI/edit?usp=share_link


Abstrakt: Postaramy się zrozumieć, jak zmieni się świat kryptologii, gdy komputery kwantowe będą dostępne. Tzn: czy w ogóle będzie wówczas możliwa kryptologia, a jeśli tak - to oparta o jakie założenia?

Po wykładzie odbędzie się ok. 10-minutowa prezentacja projektu badawczo-rozwojowego "Opracowanie, implementacja i ocena bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych pk. APQ." finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Nr 12/2022 realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Tym razem wykład odbędzie się w języku polskim i nie będzie nagrywany.


BIO: Dr Tomasz Kazana jest adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą matematycznych podstaw współczesnej informatyki, przede wszystkim szeroko rozumianej kryptografii (teoria losowości, ekstraktory, kody niekowalne). Lubi próbować odpowiadać na pytania, czy coś się da zrobić, a jeśli tak - to przy dokładnie jakich założeniach. Jego prace ukazywały się na czołowych konferencjach tematycznych (STOC, CRYPTO, TCC).


Spotkanie jest organizowanę przez Fundację Quantum AI.

Partnerzy Strategiczni wydarzenia: Snarto, Cogit, Sonovero