World Quantum Day

World Quantum Day aims at promoting the public understanding of Quantum Science and Technology around the World.


It is a decentralized and bottom-up initiative, inviting all quantum scientists, engineers, educators, communicators, entrepreneurs, technologists, historians, philosophers, artists, and their organizations, to organize their own activities, such as outreach talks, exhibitions, lab tours, panel discussions, debates, interviews, etc., to celebrate the World Quantum Day around the World.


World Quantum Day is organized on April 14 because 4.14 is an approximation of the Planck's constant (4.135667696e−15 eV*s): https://worldquantumday.org/april-14.


More information: https://worldquantumday.org.


Z okazji World Quantum Day, Fundacja Quantum AI wspólnie z QPoland organizuje wykład:

"Wprowadzenie do informatyki kwantowej"

Data: 14.04.2022

Godziny: 14:04 - 4:14 (pm)

Prelegenci: Paweł Gora & Oskar Słowik (Koordynatorzy QPoland)

Abstrakt: W trakcie wykładu "Wprowadzenie do informatyki kwantowej" wprowadzane będą potrzebne pojęcia związane z informatyką kwantową (m.in. kubit, superpozycja, bramki kwantowe, splątanie kwantowe, kwantowe wyżarzanie), zaprezentowane zostanie w jaki sposób można tworzyć programy na komputery kwantowe i ich symulatory. Omówione zostaną możliwe zastosowania komputerów kwantowych, a także aktualny stan i perspektywy rozwoju tej dziedziny. Przedstawiony zostanie również ekosystem informatyki kwantowej, w tym możliwości dołączenia do projektu QPoland oraz inicjatyw organizowanych przez "Fundację Quantum AI".

Strategic Partners: Snarto, Cogit