Sprawozdania z działalności

[PL only] Lista sprawozdań z działalności Fundacji:

  1. Sprawozdanie za 2019 rok.

  2. Sprawozdanie za 2020 rok.

  3. Sprawozdanie za 2021 rok.